Loading...

Tehnologija

Vinarija je zadržala svoju primarnu delatnost, a to je proizvodnja vina od grožđa, sa tendencijom širenja delatnosti u oblasti prehrambene industrije. Tradicionalni obrisi vinarije zadržani su i unapređeni kroz nove arhitektonske i građevinske zahvate , odnosno rekonstrukciju i investiciono ulaganje u opremu i infrastrukturu. U fazi pripreme je više od 50 hektara mladih zasada različitih sorti grožđa, kao i proširenje delatnosti na proizvodnju sokova, ulja, briketa i peleta.